Skip to main content

Quarter-on-quarter price change in price of domestic accommodation services in New Zealand

2017 Q3–2022 Q2, % change

-15-10-505101520Quarter-on-quarter price change in price of domesticaccommodation services in New Zealand2017 Q3–2022 Q2, % changeProvider: Stats NZ2017 Q42018 Q22018 Q42019 Q22019 Q42020 Q22020 Q42021 Q22021 Q42022 Q2